सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

पाठ ८: आफ्नो सामान चिटिक्क मिलाऊ

यहोवा आफ्नो सबै कुरा सफा र चिटिक्क मिलाएर राख्नुहुन्छ, तिमी नि? मनिषले त्यसै गर्न सिक्छन्‌।