हामी गीत गाएर पनि यहोवाको साथी बन्न सक्छौं। यहोवाको कुरा मान्दा कस्तो आशिष्‌ पाउन सक्छौं भनेर थाह पाउन मनीष र मनीषासँगै गीत गाऔं।