सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ ४४: हार नमान

पाठ ४४: हार नमान

कसै-कसैले येसुको कुरा सुनेनन्‌ तैपनि उहाँले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाइरहनुभयो। तिमी पनि येसुले जस्तै गर्न सक्छौ।

अन्य रोचक विषयहरू

भिडियो

यहोवाका साथीहरूबाट सिक

यहोवाका साथी बनेका विभिन्‍न बाइबल पात्रहरूबाट पाठ सिक!

बाइबलको शिक्षा

केटाकेटीका लागि अभ्यास सामग्री

छोराछोरीलाई बाइबलबाट नैतिक शिक्षा सिकाउने रमाइलो तरिका भेट्टाउनुहोस्‌।