सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ ४०: यहोवा क्षमा गर्नुहुन्छ

पाठ ४०: यहोवा क्षमा गर्नुहुन्छ

हामीबाट केही गल्ती भइहाले पनि कसरी यहोवालाई आफ्नो साथी बनाइरहन सक्छौँ?

यो पनि हेर्नुहोस्

यहोवाको साथी बनौं—अभ्यास सामग्री

पोस्टर: यहोवा क्षमा गर्नुहुन्छ

विश्‍वासी व्यक्‍तिहरूबाट गल्ती हुँदा यहोवा क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर सम्झाउने यो पोस्टर डाउनलोड गर्नुहोस्‌ र छाप्नुहोस्‌।