सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ २३: यहोवाको नाम

पाठ २३: यहोवाको नाम

यहोवाको नामले उहाँ कत्ति महान्‌ हुनुहुन्छ भनेर बुझाउँछ। के तिमी उहाँको नामबारे अरूलाई बताउन सक्छौ?