सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ १५: मिटिङमा ध्यान दिएर सुन

पाठ १५: मिटिङमा ध्यान दिएर सुन

मिटिङमा किन ध्यान दिएर सुन्‍नुपर्छ?