सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ २६: फिरौतीको बलिदान

पाठ २६: फिरौतीको बलिदान

येशू हाम्रो लागि जीवन दिन पृथ्वीमा आउनुभयो। यस कुराले अहिले हामीलाई गाह्रो अवस्थाको सामना गर्न कसरी मदत गर्छ?