सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ ६: प्लीज र थ्याङ्‌क्यु भन्‍नुपर्छ

पाठ ६: प्लीज र थ्याङ्‌क्यु भन्‍नुपर्छ

मनिषले राम्रो बानी सिक्छ।