सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाको साथी बनौँ ट्रेलर: यहोवा क्षमा गर्नुहुन्छ

यहोवाको साथी बनौँ ट्रेलर: यहोवा क्षमा गर्नुहुन्छ

सही कुरा गर्न सधैँ सजिलो हुँदैन तर हामीले हार मान्‍नु हुँदैन।