सीधै सामग्रीमा जाने

विशेष भिडियो

पाठ २५: साथी बनाऔँ

यहोवालाई प्रेम गर्ने जुनसुकै उमेरका व्यक्‍तिहरू हाम्रा साथी हुन सक्छन्‌। तिमीले क-कसलाई साथी बनाएका छौ?