सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबल पात्र कार्ड

बाइबल पात्र कार्ड

हन्ना

यो कार्ड डाउनलोड गर अनि भविष्यवक्ता शमूएलकी आमा हन्नाबारे सिक। प्रिन्ट गर, काट, पट्‌याऊ अनि जम्मा गरेर राख।