यो कार्ड डाउनलोड गर अनि भविष्यवक्ता शमूएलकी आमा हन्नाबारे सिक। प्रिन्ट गर, काट, पट्‌याऊ अनि जम्मा गरेर राख।