सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

चित्र सामाग्री

चित्र सामग्री

हन्नाले शमूएललाई यहोवाको सेवा गर्न मदत गरिन्‌

हन्नाले शमूएलको लागि बनाउने गरेको जस्तै लुगा तिमी पनि बनाऊ।

थप सामग्री

कसले यहोवाको सेवा गर्ने छनौट गरे?

यस सामग्रीले ६ देखि ८ वर्षका केटाकेटीलाई बाइबलका पात्रहरू चिन्न मदत गर्छ।