सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

चित्र सामग्री

कसले यहोवाको सेवा गर्ने छनौट गरे?

कुन बाइबल पात्रसित कुन कुरा मिल्छ, जोडा मिलाऊ। कसले परमेश्वरको सेवा गर्ने छनौट गरे, पत्ता लगाऊ।

थप सामग्री

हन्नाले शमूएललाई यहोवाको सेवा गर्न मदत गरिन्‌

यस सामग्रीले ३ देखि ६ वर्षका केटाकेटीलाई हन्नाले शमूएललाई हरेक वर्ष दिने गरेको उपहारबारे बुझ्न मदत गर्छ।