सीधै सामग्रीमा जाने

चित्र सामग्री

हन्नाले शमूएललाई यहोवाको सेवा गर्न मदत गरिन्‌

हन्नाले शमूएलको लागि बनाउने गरेको जस्तै लुगा तिमी पनि बनाऊ।