सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

केटाकेटीका लागि अध्ययन सामग्री

अध्ययन सामग्री

तिमी कसलाई प्रोत्साहन दिन्छौ?

एल्काना र हन्नाले शमूएललाई यहोवाको सेवा गरिरहन प्रोत्साहन दिएजस्तै अरूलाई प्रोत्साहन देऊ।