सीधै सामग्रीमा जाने

अध्ययन सामग्री

अध्ययन सामग्री डाउनलोड गर्नुहोस्‌ र छाप्नुहोस्‌। बाइबलका पात्रहरू अनि बाइबलकालीन समयका ठाउँहरूबारे थाह पाउनुहोस्‌। प्रश्‍नको जवाफ लेखेर परिवारको कुनै सदस्यलाई जाँच्न दिनुहोस्‌।