सीधै सामग्रीमा जाने

ह्वाइटबोर्ड एनिमेसन

साँचो साथी कसलाई भन्‍न सकिन्छ?

साँचो साथी कसलाई भन्‍न सकिन्छ?

के तपाईँ खुट्टा तान्‍ने “साथीहरू”-देखि वाक्क-ब्याक्क हुनुभएको छ? साँचो साथी भेट्टाउन र आफू साँचो साथी बन्‍न के गर्नुपर्छ, थाह पाउनुहोस्‌।