सीधै सामग्रीमा जाने

ह्वाइटबोर्ड एनिमेसन

अरूको कुरा किन काट्‌नु हुँदैन?

अरूको कुरा किन काट्‌नु हुँदैन?

अरूबारे गरिने साधारण कुराकानी नकारात्मक हुन केही बेर लाग्दैन। त्यसैले अरूको कुरा नकाट्‌न तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ?