सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

फिरौतीको बलिदान​—⁠परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा अनमोल उपहार (भाग १)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ५ मा आधारित छ।

फिरौतीको बलिदान किन आवश्यक थियो र यसले वफादार मानिसहरूलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ थाह पाउनुहोस्।