सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? (अध्ययन निर्देशिका)

स्वर्गदूतहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छन्‌? (भाग २)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय १० मा आधारित छ।

यहोवाले किन तन्त्रमन्त्रसित सम्बन्धित सबै कुरा निषेध गर्नुभएको छ? हामीलाई बहकाउन खोज्ने दुष्ट स्वर्गदूतहरूबाट कसरी जोगिन सक्छौं?