सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्‍वरले कुन उद्देश्‍यले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो? (भाग १)

परमेश्‍वरले पृथ्वीको लागि राख्नुभएको उद्देश्‍यभन्दा अहिलेको संसारको अवस्था कसरी फरक छ थाह पाउनुहोस्‌। PDF छाप्नुहोस्‌ र प्रश्‍नहरूको जवाफ दिनुहोस्‌।