सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्‍वरको राज्य के हो? (भाग २)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ८ मा आधारित छ।

परमेश्‍वरको राज्यले कस्ता उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ? यस राज्यले भविष्यमा कस्ता कामहरू गर्नेछ? बाइबलले यी प्रश्‍नहरूको जवाफ कसरी दिन्छ थाह पाउनुहोस्‌।