सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्‍वरको राज्य के हो? (भाग १)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ८ मा आधारित छ।

परमेश्‍वरको राज्यका शासकहरू आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न किन योग्य छन्‌ थाह पाउनुहोस्‌। PDF छाप्नुहोस्‌ र प्रश्‍नहरूको जवाफ दिनुहोस्‌।