तीन जना युवायुवती मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने सही र गलत तरिकाबारे बताउँछन्‌।