सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

अभ्यास सामग्री

अभ्यास पुस्तिका

मनोरञ्जन र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन

यस पुस्तिकाले तपाईंलाई मनोरञ्जन र जिम्मेवारीबीच सन्तुलित हुन मदत गर्छ।

थप सामग्री

तपाईं कत्तिको इमानदार हुनुहुन्छ?

तीन भाग भएको यस अभ्यास सामग्रीबाट आफैलाई जाँच्नुहोस्।

साँच्चै रोमान्स हो?

तपाईं पक्का हुनुहुन्न भने साँच्चै रोमान्स हो वा होइन जाँच्नुहोस्। आफूबारे र अर्को व्यक्तिबारे यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्।

आमा वा बुबालाई गम्भीर रोग लाग्दा

आमा वा बुबाको हेरविचार गर्न र आफ्नो पनि ख्याल राख्न यो अभ्यास सामग्रीले मदत गर्न सक्छ।