सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

किशोरकिशोरी

युवाहरू सोध्छन्‌

राज्यभवनमा हुने सभाहरूमा किन जाने?

यहोवाका साक्षीहरू हप्ताको दुई पटक सभामा उपस्थित भएर यहोवाको उपासना गर्छन्‌। तिनीहरू भेला हुने ठाउँलाई राज्यभवन भनिन्छ। त्यहाँ के हुन्छ र त्यहाँ उपस्थित भएर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ?

अभ्यास सामग्री

प्रेरणाको स्रोत कसरी रोज्ने?

कसको अनुकरण गर्ने भनेर निर्णय गर्न यस अभ्यास सामग्रीले तपाईंलाई मदत गर्नेछ।

यस भागमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्तिहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।