किशोरकिशोरी

युवाहरू सोध्छन्‌

मैले किन प्रार्थना गर्नुपर्छ?

प्रार्थना मनोशान्ति पाउने माध्यम मात्र हो कि यसो गर्नुको अरू नै गहन कारण पनि छ?

अभ्यास सामग्री

प्रेरणाको स्रोत कसरी रोज्ने?

कसको अनुकरण गर्ने भनेर निर्णय गर्न यस अभ्यास सामग्रीले तपाईंलाई मदत गर्नेछ।

तपाईंका साथीहरू के भन्छन्‌?

बाइबल पढाइ

यस भागमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्तिहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।