किशोरकिशोरी

युवाहरू सोध्छन्‌

म कसरी ध्यान दिन सक्छु?

प्रविधिले तपाईँको ध्यान भङ्‌ग गर्न सक्ने तीन वटा अवस्था विचार गर्नुहोस्‌। साथै राम्ररी ध्यान दिन तपाईँ के-के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि बुझ्नुहोस्‌।

ह्वाइटबोर्ड एनिमेसन

साँचो साथी कसलाई भन्‍न सकिन्छ?

नाम मात्रका साथीहरू धेरै भेटिन्छन्‌ तर तपाईं साँचो साथी कसरी भेट्टाउन सक्नुहुन्छ?

यस भागमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्तिहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।