सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

सेप्टेम्बर ५-११

भजन ११९

सेप्टेम्बर ५-११
 • गीत ४८ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाको व्यवस्थामा चल्नुहोस्’: (१० मि.)

  • भज ११९:१-८—हामी परमेश्वरको व्यवस्थाअनुसार चल्छौं कि चल्दैनौं, त्यसमा साँचो आनन्द निर्भर छ (w०५ ४/१५ पृ. १० अनु. ३, ४)

  • भज ११९:३३-४०—परमेश्वरको वचनले हामीलाई परीक्षाहरू सामना गर्न आवश्यक पर्ने साहस दिन्छ (w०५ ४/१५ पृ. १३ अनु. १२)

  • भज ११९:४१-४८—परमेश्वरको वचनको सही ज्ञानले हामीलाई साहसी भई साक्षी दिन मदत गर्छ (w०५ ४/१५ पृ. १३ अनु. १३-१४)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ११९:७१—दुःख पाउनु पनि कसरी असलै हुन सक्छ? (w०६ ९/१ पृ. १९ अनु. ३)

  • भज ११९:९६, NRV—“सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा” छ भन्नुको मतलब के हो? (w०६ ९/१ पृ. १९ अनु. ४)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ११९:७३-९३

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • यस महिनाको प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्: (१५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। नमुना प्रस्तुतिको हरेक भिडियो देखाएपछि मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। प्रकाशकहरूलाई आफ्नो छुट्टै प्रस्तुति बनाउन प्रोत्साहन दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन