सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  सेप्टेम्बर २०१६

सेप्टेम्बर २६–अक्टोबर २

भजन १४२-१५०

सेप्टेम्बर २६–अक्टोबर २
 • गीत १३४ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवा महान्‌ र स्तुतिको अति योग्य हुनुहुन्छ’: (१० मि.)

  • भज १४५:१-९—यहोवाको महानता अपार छ (w०४ १/१५ पृ. १० अनु. ३-४; पृ. ११ अनु. ७-८; पृ. १४ अनु. २०-२१; पृ. १५ अनु. २)

  • भज १४५:१०-१३—यहोवाका वफादार जनहरूले उहाँको प्रशंसा गर्छन्‌ (w०४ १/१५ पृ. १६ अनु. ३-६)

  • भज १४५:१४-१६—यहोवा आफ्ना वफादार जनहरूलाई सम्हाल्नुहुन्छ र सहायता दिनुहुन्छ (w०४ १/१५ पृ. १७-१८ अनु. १०-१४)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज १४३:८—यो पदबाट यहोवाको इच्छाबमोजिम गर्नुलाई पहिलो स्थान दिने सन्दर्भमा दाऊदबाट के सिक्नुभयो? (w१२ ११/१५ पृ. ५ अनु. ११)

  • भज १५०:६—भजनको किताबको अन्तिम पदले हाम्रो कुन जिम्मेवारीलाई जोड दिएको छ? (w०६ ९/१ पृ. २१ अनु. १३-१४; it-2-E पृ. ४४८)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज १४५:१-२१

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) १ पत्रु. ५:७—सत्य सिकाउनुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) भज ३७:९-११—सत्य सिकाउनुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) fg पाठ ९ अनु. ३—छलफल गरेको कुरा लागू गर्न विद्यार्थीलाई मदत दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन