सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  सेप्टेम्बर २०१६

सेप्टेम्बर १९-२५

भजन १३५-१४१

सेप्टेम्बर १९-२५
 • गीत ५९ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • हामी आश्चर्य रीतिले बनिएका छौं”: (१० मि.)

  • भज १३९:१४—परमेश्वरको कामहरूलाई मनन गर्दा उहाँप्रतिको हाम्रो प्रेम र कृतज्ञता अझ बलियो हुन्छ (w०७ ७/१ पृ. १५ अनु. १-४)

  • भज १३९:१५, १६—हाम्रो जीन र कोषहरूमा यहोवाको शक्ति र बुद्धि झल्किन्छ (w०७ ७/१ पृ. १६ अनु. ७-११)

  • भज १३९:१७, १८—भाषा र सोच्ने क्षमताको सन्दर्भमा मानिसहरू विशिष्ट छन्‌ (w०७ ७/१ पृ. १६ अनु. १२, १३; w०६ ९/१ पृ. २१ अनु. १०)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज १३६:१५—यो पदले प्रस्थानको विवरणबारे कस्तो अन्तर्दृष्टि दिन्छ? (w१३ ३/१५ पृ. २५, २६ अनु. ६-८; it-1-E पृ. ७८३ अनु. ५)

  • भज १४१:५—राजा दाऊद कुन कुरा स्वीकार्न तयार थिए? (w१५ ४/१५ पृ. ३१ अनु. १)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज १३९:१-२४

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) brwp१६.५ पृ. १६

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) brwp१६.५ पृ. १६—सभाको निम्तो दिनुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) fg पाठ ८ अनु. ८—छलफल गरेको कुरा लागू गर्न विद्यार्थीलाई मदत दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन