• गीत १३३ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाले हरेकसित उसको कामअनुसार व्यवहार गर्नुहुन्छ”: (१० मि.)

  • यर्मि ३९:४-७—यहोवाको निर्देशन नमानेकोले सिदकियाहले दुःख भोग्नुपऱ्यो (it-2-E पृ. १२२८ अनु. ४)

  • यर्मि ३९:१५-१८—एबेदमेलेकले यहोवा परमेश्वरमाथि भरोसा गरेकोले तिनको कदर गर्नुभयो (w१२ १०/१ पृ. ३२ अनु. ५)

  • यर्मि ४०:१-६—यहोवाले आफ्नो वफादार सेवक यर्मियाको हेरविचार गर्नुभयो (it-2-E पृ. ४८२)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यर्मि ४२:१-३; ४३:२, ४—योहानानले गरेको भूलबाट हामी के सिक्न सक्छौं? (w०३ ५/१ पृ. १० अनु. १०)

  • यर्मि ४३:६, ७—यस पदमा कुन महत्त्वपूर्ण घटनाबारे चर्चा गरिएको छ? (it-1-E पृ. ४६३ अनु. ४)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले यहोवाबारे के सिक्नुभयो?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले अरू कस्ता बहुमूल्य रत्न भेट्टाउनुभयो?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यर्मि ४०:११–४१:३

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) यशै ४६:१०—सत्य सिकाउनुहोस्। पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) प्रका १२:७-९, १२—सत्य सिकाउनुहोस्। अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. १५३ अनु. १९-२०—सभाको निम्तो दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन