सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  मे २०१७

मे २९–जून ४

यर्मिया ४९-५०

मे २९–जून ४
 • गीत १०२ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाले नम्रहरूलाई आशिष्‌ अनि अहङ्‌कारीहरूलाई सजाय दिनुहुन्छ: (१० मि.)

  • यर्मि ५०:४-७—बाँकी रहेका पश्‍चात्तापी, नम्र इस्राएलीहरू बेबिलोनको दासत्वबाट मुक्त हुने थिए र सियोनमा फर्कने थिए

  • यर्मि ५०:२९-३२—अहङ्‌कारी व्यवहार देखाउने बेबिलोनीहरूलाई यहोवाले नाश गर्नुहुने थियो (it-1-E पृ. ५४)

  • यर्मि ५०:३८, ३९—बेबिलोन सधैंको लागि उजाड पारिने थियो (jr-E पृ. १६१ अनु. १५; w९८ ४/१ पृ. २० अनु. २०)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यर्मि ४९:१, २—यहोवाले किन अम्मोनीहरू विरुद्ध बोल्नुभयो? (it-1-E पृ. ९४ अनु. ६)

  • यर्मि ४९:१७, १८—एदोम कसरी सदोम र गमोराजस्तै भयो र किन? (jr-E पृ. १६३ अनु. १८; ip-2-E पृ. ३५१ अनु. ६)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले यहोवाबारे के सिक्नुभयो?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले अरू कस्ता बहुमूल्य रत्न भेट्टाउनुभयो?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यर्मि ५०:१-१०

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) T-32—पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) T-32—“यसबारे सोच्नुहोस्” भन्ने भाग छलफल गर्नुहोस्। अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • भाषण: (६ मि. वा कम) w१५ ३/१५ पृ. १७-१८—विषय: पहिले-पहिलेका हाम्रा प्रकाशनहरूमा बाइबलको कुनै विवरण, पात्र र वस्तुले कसै न कसैलाई वा कुनै न कुनै चीजलाई सङ्‌केत गर्छ भनेर बताइएको हुन्थ्यो। तर हालैका वर्षहरूमा त्यसरी तुलना गरिएको पाइँदैन। किन?

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ५६

 • आँखाबाट मूढा निकाल: (१५ मि.) आँखाबाट मूढा निकाल भन्ने भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि निम्न प्रश्नहरू छलफल गर्नुहोस्: एक जना भाइले घमन्डी र गनगने मनोवृत्ति कसरी देखाए? तिनलाई आफ्नो सोचाइ सच्याउन कुन कुराले मदत गऱ्यो? तिनले कस्तो लाभ उठाए?

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) kr अध्या. १३ अनु. ११-२३

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १३१ र प्रार्थना