सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  मे २०१७

मे २२-२८

यर्मिया ४४-४८

मे २२-२८
 • गीत ७० र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • ‘आफ्नै निम्ति ठूला कुराहरू नखोज्’”: (१० मि.)

  • यर्मि ४५:२, ३—गलत सोचाइ राखेको कारण बारूक निराश भए (jr-E पृ. १०४-१०५ अनु. ४-६)

  • यर्मि ४५:४, ५क—यहोवाले दयालु हुँदै बारूकलाई सच्याउनुभयो (jr-E पृ. १०३ अनु. २)

  • यर्मि ४५:५ख—सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिएर बारूकले आफ्नो जीवन जोगाए (w१६.०७ पृ. ८ अनु. ६)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यर्मि ४८:१३—मोआबीहरू किन ‘कमोशको कारण लाजमा’ पर्ने थिए? (it-1-E पृ. ४३०)

  • यर्मि ४८:४२—यहोवाले मोआबीहरू विरुद्ध गर्नुभएको ईश्वरवाणी किन प्रोत्साहनदायी छ? (it-2-E पृ. ४२२ अनु. २)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले यहोवाबारे के सिक्नुभयो?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले अरू कस्ता बहुमूल्य रत्न भेट्टाउनुभयो?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यर्मि ४७:१-७

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) hf—पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) hf—अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) lv पृ. २२८ अनु. ९-१०—आफूले सामना गरिरहेको परीक्षाको विषयमा कसरी खोजअनुसन्धान गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई छोटकरीमा बताउनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन