सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  मे २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन १-१०

येशूको आदर गर्नु नै यहोवासित शान्ति कायम गर्नु हो

येशूको आदर गर्नु नै यहोवासित शान्ति कायम गर्नु हो

राष्ट्रहरू यहोवा र येशूको विरुद्ध उठ्‌नेछन्‌ भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो

२:१-३

  • राष्ट्रहरूले येशूको अख्तियार स्विकार्नुको साटो आफ्नै अख्तियार जमाउन खोज्नेछन्‌ भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो

  • यो भविष्यवाणी येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा पूरा भयो अनि अहिले पनि विस्तृत रूपमा पूरा हुँदै छ

  • भजनरचयिताले राष्ट्रहरू व्यर्थको कुरा सोच्छन्‌ भने। यसको अर्थ तिनीहरूले राखेको उद्देश्य खोक्रो छ र यो सफल हुनेछैन

यहोवाले अभिषेक गर्नुभएको राजाको आदर गर्नेले मात्र जीवन पाउनेछ

२:८-१२

  • मसीही राजाको विरोध गर्नेहरू नाश हुनेछन्‌

  • येशूको आदर गर्नेहरू सुरक्षित हुनेछन्‌ अनि शान्तिमा बस्नेछन्‌