सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन २६-३३

साहसी हुन यहोवासित मदत माग्नुहोस्

साहसी हुन यहोवासित मदत माग्नुहोस्

यहोवाले थुप्रै पटक बचाउनुभएको अनुभवले गर्दा दाऊद साहसी भए

२७:१-३

  • दाऊद सानो छँदा यहोवाले तिनलाई सिंहदेखि बचाउनुभयो

  • आफ्नो बगाललाई बचाउन दाऊदले यहोवाबाट मदत पाएर भालुलाई मारे

  • गोल्यतलाई मार्न पनि यहोवाले मदत गर्नुभयो

दाऊदजस्तै साहसी हुन हामीलाई केले मदत गर्छ?

२७:४, ७, ११

  • प्रार्थना

  • प्रचारकार्य

  • सभा

  • व्यक्तिगत अध्ययन र पारिवारिक उपासना

  • अरूलाई प्रोत्साहन दिंदा

  • विगतमा यहोवाले हामीलाई मदत गर्नुभएको कुरा सम्झँदा