सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | अय्यूब ३८-४२

यहोवा हामीले अरूको लागि प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ

यहोवा हामीले अरूको लागि प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ

अय्यूबले एलीपज, बिल्दद र सोपरको लागि प्रार्थना गरेको यहोवाले चाहनुभयो

४२:७-१०

  • यहोवाले एलीपज, बिल्दद र सोपरलाई अय्यूबकहाँ जान अनि होमबलि गर्न अह्राउनुभयो

  • अय्यूबले तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिएको यहोवाले चाहनुभयो

  • तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरेपछि यहोवाले अय्यूबलाई आशिष्‌ दिनुभयो

अय्यूबले देखाएको विश्वास र धीरजको लागि यहोवाले कस्ता आशिष्‌हरू दिनुभयो?

४२:१०-१७

  • अय्यूबलाई पहिला जस्तै स्वस्थ बनाइदिनुभयो; तिनको दुःखकष्ट हट्‌यो

  • अय्यूबले साथीभाइ र आफन्तहरूबाट सान्त्वना पाए

  • तिनले गुमाएको भन्दा दुई गुणा धनसम्पत्ति पाए

  • अय्यूब र तिनकी पत्नीको दस जना छोराछोरी भए

  • अय्यूब अझ १४० वर्षसम्म बाँचे; तिनले चौथो पुस्तासम्म देख्न पाए