सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  मे २०१६

मे १६-२२

भजन ११-१८

मे १६-२२
 • गीत १०६ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाको वासस्थानमा कसले बास गर्न पाउनेछ?(१० मि.)

  • भज १५:१, २—हामीले मनैदेखि सत्य बोल्नुपर्छ (w०३ ८/१ पृ. १४ अनु. १८; w९१ ८/१ पृ. २९ अनु. १)

  • भज १५:३—अरूको कुरा काट्‌नु हुँदैन र निन्दा गर्नु हुँदैन (w९१ ५/१ पृ. २५ अनु. १०-११; w९१ ८/१ पृ. २९ अनु. ३-४; it-2-E पृ. ७७९; w१४ २/१५ पृ. २३ अनु. १०-११)

  • भज १५:४, ५—हाम्रो आचरण असल हुनुपर्छ (w०६ ६/१ पृ. ४ अनु. ११; w८९-E ९/१५ पृ. २९-३०; it-1-E पृ. १२११ अनु. ३)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ११:३—यस शास्त्रपदको अर्थ के हो? (w०६ ६/१ पृ. ४ अनु. १; w०५ ५/१५ पृ. ३२ अनु. २)

  • भज १६:१०—यो भविष्यवाणी येशूमा कसरी पूरा भयो? (w११ ८/१५ पृ. १६ अनु. १९; w०५ ५/१ पृ. १४ अनु. ९)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज १८:१-१९

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) g१६.२ पृ. १४-१५ बाट कुरा गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइल वा ट्‌याब्लेटबाट शास्त्रपद पढ्‌नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) g१६.२ पृ. १४-१५ बाट कुरा गर्नुहोस्। JW लाइब्रेरी-बाट बाइबल पद पढ्‌नुहोस्। अनि घरधनीलाई सोही पद तिनको मातृभाषामा देखाउनुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. १०० अनु. १०-११। विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नको जवाफ JW लाइब्रेरी-मा कसरी खोज्ने, विद्यार्थीलाई छोटकरीमा बताउनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ७०

 • JW लाइब्रेरी प्रयोग गर्ने तरिका”—भाग १: (१५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। बुकमार्क कसरी चलाउने हिस्ट्रि कसरी चलाउने भन्ने भिडियोहरू देखाउनुहोस् अनि छोटकरीमा छलफल गर्नुहोस्। त्यसपछि लेखको पहिलो दुइटा उपशीर्षक छलफल गर्नुहोस्। भाइबहिनीले व्यक्तिगत अध्ययन र सभामा JW लाइब्रेरी कुन-कुन तरिकामा प्रयोग गर्दै छन्‌, सोध्नुहोस्।

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) ia अध्या. १५ अनु. १५-२६, पृ. १३४ को पुनरावृत्ति पेटी

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत ४३ र प्रार्थना