सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  मार्च २०१६

मार्च १४-२०

अय्यूब १-५

मार्च १४-२०
 • गीत ८९ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • अय्यूब सत्यनिष्ठ रहे”: (१० मि.)

  • [अय्यूबको परिचय भिडियो देखाउनुहोस्।]

  • अय्यू १:८-११—सैतानले अय्यूबको सत्यनिष्ठामाथि प्रश्न उठायो (w११ ५/१५ पृ. १७ अनु. ६-८; w०९ ४/१ पृ. ११ अनु. ३-४)

  • अय्यू २:२-५—सैतानले सबै मानिसको सत्यनिष्ठामाथि प्रश्न उठायो (w०९ ४/१ पृ. १२ अनु. ६)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • अय्यू १:६; २:१—कसलाई यहोवासामु उपस्थित हुने अनुमति दिइयो? (w०६ ४/१ पृ. ३ अनु. ६)

  • अय्यू ४:७, १८, १९—एलीपजले अय्यूबसित कस्तो झूटो तर्क गरे? (w१४ ३/१५ पृ. १३ अनु. ३; w०५ ९/१५ पृ. २६ अनु. ४-५; w९५ २/१५ पृ. २७ अनु. ५-६)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: अय्यू ४:१-२१ (४ मि. वा कम)

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ८८

 • साथीहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्नुहोस्!: (१५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। jw.org मा भएको साथीहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्नुहोस्! भन्ने भिडियो देखाउनुहोस्। (बाइबलको शिक्षा > किशोरकिशोरी अन्तर्गत हेर्नुहोस्।) भिडियो हेरेपछि यी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्: स्कुलमा किशोरकिशोरीहरूले के-कस्ता चुनौतीको सामना गर्छन्‌? प्रस्थान २३:२ मा दिइएको सिद्धान्त कसरी लागू गर्न सक्छन्‌? तिनीहरूले साथीहरूको दबाब प्रतिरोध गर्न र सत्यनिष्ठ रहन कुन चार कदम चाल्न सक्छन्‌? युवाहरूलाई आफ्नो अनुभव बताउन लगाउनुहोस्।

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: ia अध्या. ११ अनु. १-११ (३० मि.)

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १४९ र प्रार्थना