सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  मार्च २०१६

नमुना प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति

ब्यूँझनुहोस्!

प्रश्न: मानिसहरूको विचारमा छोराछोरीको प्रशंसा गर्नु भनेको तिनीहरूलाई पुलपुल्याउनु हो। तपाईंलाई चाहिं कस्तो लाग्छ?

बाइबल पद: हितो १४:२३

अन्तमा: यस लेखमा किन छोराछोरीको प्रशंसा गर्नुपर्छ र कस्तो कुरामा प्रशंसा गर्नु राम्रो भनेर बताइएको छ। [पृष्ठ १२-१३ मा भएको लेख देखाउनुहोस्।]

ब्यूँझनुहोस्!

प्रश्न: परिवारमा कोही बिरामी हुँदा हामी उहाँहरूलाई मदत गर्न चाहन्छौं। यस्तो बेला के-कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला?

बाइबल पद: हितो १७:१७

अन्तमा: व्यावहारिक मदत गर्ने विषयमा यस पत्रिकामा बताइएको छ। [पृष्ठ १०-११ मा भएको लेख देखाउनुहोस्।]

स्मरणार्थको निम्तोपर्ची

हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको निम्तो दिंदै छौं। [घरघनीलाई निम्तो पर्ची दिनुहोस्।] मार्च २३ मा संसारभरिका लाखौं मानिस येशूको मृत्युको सम्झना गर्न भेला हुँदै छन्‌। त्यस कार्यक्रममा येशूको मृत्युले हामीलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ भनेर प्रवचन दिइनेछ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन कुनै प्रवेश शुल्क लाग्दैन। समय र स्थान यस पर्चीमा लेखिएको छ।

मेरो प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति हेरेर आफ्नो प्रस्तुति बनाउनुहोस्