सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

फेब्रुअरी २७—मार्च ५

यशैया ६३-६६

फेब्रुअरी २७—मार्च ५
 • गीत १९ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी स्थापित हुँदा हामी औधी रमाउनेछौं: (१० मि.)

  • यशैया ६५:१७—‘बितेका कुराहरूको सम्झना हुनेछैन’ (ip-2-E पृ. ३८३ अनु. २३)

  • यशैया ६५:१८, १९—त्यतिबेला मानिसहरू आनन्दित हुनेछन्‌ (ip-2-E पृ. ३८४ अनु. २५)

  • यशैया ६५:२१-२३—मानिसहरू आनन्दित हुनेछन्‌ र सुरक्षित महसुस गर्नेछन्‌ (w१२ ९/१५ पृ. ९ अनु. ४-५)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यशैया ६३:५—परमेश्वरको क्रोधले उहाँलाई कसरी सम्हाल्यो? (w०७ २/१ पृ. ११ अनु. ६)

  • यशैया ६४:८—कुमालेको रूपमा यहोवाले आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? (w१३ ६/१५ पृ. २५ अनु. ३-५)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यशै ६३:१-१०

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) एफि ५: ३३ —सत्य सिकाउनुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) १ति ५:८; ती २:४, ५ —सत्य सिकाउनुहोस्।

 • भाषण: (६ मि. वा कम) यशै ६६:२३; w०६ ११/१ पृ. ३१ अनु. १४-१७ विषय: एकसाथ भेला हुनु—हाम्रो उपासनाको स्थायी पक्ष

ख्रीष्टियन जीवन