• गीत १४२ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • ‘यहोवाको ग्रहणयोग्य वर्षको घोषणा गर’: (१० मि.)

  • यशै ६१:१, २—‘यहोवाको ग्रहणयोग्य वर्षको घोषणा गर्न’ येशूलाई अभिषिक्त गरिएको थियो (ip-2-E पृ. ३२२ अनु. ४)

  • यशै ६१:३, ४—यहोवाले आफ्नो काम पूरा गर्न “धर्मको वृक्ष”-को प्रबन्ध गर्नुहुन्छ (ip-2-E पृ. ३२६-३२७ अनु. १३-१५)

  • यशै ६१:५, ६—इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रचार अभियानमा “विदेशीहरू”-ले ‘यहोवाको पूजाहारी’-लाई साथ दिइरहेका छन्‌ (w१२ १२/१५ पृ. २५ अनु. ५-६)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यशै ६०:१७—यहोवाले अहिले अन्तको दिनमा यो भविष्यवाणी कसरी पूरा गर्नुभएको छ? (w१५ ७/१५ पृ. ९-१० अनु. १४-१७)

  • यशै ६१:८, ९—“सदाको करार” के हो र “सन्तान” को हुन्‌? (w०७ २/१ पृ. ११ अनु. ५)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यशै ६२:१-१२

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) g१७.१ आवरण लेख

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) g१७.१ आवरण लेख

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. १६ अनु. १९—सम्भव छ भने, आमाले सानी छोरीसित अध्ययन गरिरहेको देखाउनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन