सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  फेब्रुअरी २०१७

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | यशैया ५२-५७

ख्रीष्टले हाम्रो लागि दुःख भोग्नुभयो

ख्रीष्टले हाम्रो लागि दुःख भोग्नुभयो

‘ऊ मानिसहरूबाट घृणित र तिरस्कृत भयो . . . हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, पिटिएको र दु:खमा परेको ठान्यौं’

५३:३-५

  • येशूलाई मानिसहरूले घृणा गरे र ईश्वर निन्दाको दोष लगाए। ‘परमेश्वरबाट हिर्काइएको, पिटिएको’ अर्थात्‌ परमेश्वरले नै उहाँलाई दुःख दिनुभयो भनेर कोही-कोही विश्वास गर्थे

‘उसलाई चोट पार्ने यहोवाको इच्छा भयो . . . यहोवाको इच्छा उसमा पूरा हुनेछ’

५३:१०

  • मानिसहरूले येशूलाई यातना दिएर मारेको देख्दा यहोवालाई दुःख लाग्यो। तर येशू मृत्युसम्मै वफादार रहनुभएकोले यहोवा खुसी हुनुभयो। किनभने येशूको मृत्युले पश्‍चात्तापी मानिसहरूलाई लाभ पुऱ्याउनुका साथै परमेश्वरको सेवकहरूको निष्ठामाथि सैतानले खडा गरेको प्रश्नको जवाफ दिइयो। यसप्रकार ‘यहोवाको इच्छा’ पूरा भयो