सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बहुमूल्य रत्न खोजौं | नहेम्याह ५–८

नहेम्याह असल निरीक्षक थिए

नहेम्याह असल निरीक्षक थिए

तिस्री ई.पू. ४५५

८:१-१८

  1. यसै अवसरमा नहेम्याहले मानिसहरूलाई यहोवाको उपासना गर्न एक ठाउँमा भेला हुने निर्देशन दिएका हुन सक्छन्‌

  2. मानिसहरूमा खुसीयाली छायो

  3. परमेश्वरको व्यवस्थाअनुसार कसरी चल्ने भनेर बुझ्न परिवारका शिरहरू भेला भए

  4. मानिसहरूले झुप्रोबासको चाड मनाउन तयारी गरे