सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  फेब्रुअरी २०१६

फेब्रुअरी २९–मार्च ६

एस्तर १–५

फेब्रुअरी २९–मार्च ६
 • गीत ८६ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • एस्तर परमेश्वरका जनहरूको पक्षमा खडा भइन्‌”: (१० मि.)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • एस्त २:१५—एस्तरले कसरी नम्रता र आत्मसंयम देखाइन्‌? (w०६ ३/१ पृ. ५ अनु. ४)

  • एस्त ३:२-४—मोर्दकैले किन हामानलाई दण्डवत्‌ गरेनन्‌? (ia पृ. १३१ अनु. १८)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: एस्त १:१-१५ (४ मि. वा कम)

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् पुस्तिका दिनुहोस्। पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् पुस्तिका स्वीकारेका व्यक्तिलाई कसरी पुनःभेट गर्न सकिन्छ, देखाउनुहोस्। पृष्ठ २-३ बाट छलफल गर्नुहोस्। अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् पुस्तिका स्वीकारेका व्यक्तिसित कसरी बाइबल अध्ययन गर्न सकिन्छ, देखाउनुहोस्। यसको लागि सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् र सधैंभरि बाँच्नुहोस् पुस्तिकाको पृष्ठ ४-५ चलाउनुहोस्। (km ७/१२ पृ. २-३ अनु. ४)

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ७१

 • स्थानीय आवश्यकता: (१० मि.)

 • नयाँ सभा र अभ्यास पुस्तिकाबाट के-कस्ता लाभ उठाउँदै हुनुहुन्छ?: (५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। नयाँ सभाबाट श्रोताले के-कस्ता लाभ उठाउँदै छन्‌, सोध्नुहोस्। सभाबाट पूरापूर लाभ उठाउन सबैलाई राम्ररी तयारी गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्।

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: ia अध्या. १० अनु. १-११, पृ. ८६ को पेटी (३० मि.)

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १४९ र प्रार्थना