सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  फेब्रुअरी २०१६

 बहुमूल्य रत्न खोजौं | नहेम्याह १–४

नहेम्याहले मनैदेखि यहोवाको उपासना गरे

नहेम्याहले मनैदेखि यहोवाको उपासना गरे
दृश्य
अक्षर
चित्र

ई.पू. ४५५

 1. नीसान (मार्च/अप्रि.)

  २:४-६ नहेम्याहले साँचो उपासनाको केन्द्र यरूशलेम पुनर्निर्माण गर्न अनुमति माग्छन्‌

 2. ईयार

 3. सीवान

 4. तम्मुज (जून/जुला.)

  २:११-१५ लगभग यही समयतिर नहेम्याह यरूशलेम आइपुग्छन्‌ र सहरको पर्खाल निरीक्षण गर्छन्‌

 5. आब् (जुला./अग.)

  ३:१; ४:७-९ विरोधको बाबजुद निर्माणकार्य सुरु हुन्छ

 6. एलूल (अग./सेप्टे.)

  ६:१५ ५२ दिनपछि पर्खाल बनाउन सिद्धियो

 7. तिस्री