सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् पुस्तिका चलाएर इन्डोनेसियाका बहिनीहरू प्रचार गर्दै

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका फेब्रुअरी २०१६

नमुना प्रस्तुति

ब्यूँझनुहोस्! पत्रिका र सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् पुस्तिका प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू। यी उदाहरणहरू हेरेर आफ्नो प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

नहेम्याहले मनैदेखि यहोवाको उपासना गरे

यरूशलेमको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्न र साँचो उपासनालाई टेवा पुऱ्याउन गरेको मेहनतबारे कल्पना गर्न कालक्रम हेर्नुहोस्। (नहेम्याह १-४)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

नहेम्याह असल निरीक्षक थिए

तिनले इस्राएलीहरूलाई आनन्दित भएर यहोवाको उपासना गर्न मदत गरे। ई.पू. ४५५ को तिस्री महिनामा यरूशलेममा भएको घटना कल्पना गर्न चित्र हेर्नुहोस्। (नहेम्याह ८:१-१८)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

वफादार उपासकहरू यहोवाको प्रबन्धअनुसार चल्छन्‌

नहेम्याहको दिनमा यहोवाका सेवकहरूले विभिन्न तरिकामा साँचो उपासनालाई समर्थन गरे। (नहेम्याह ९-११)

ख्रीष्टियन जीवन

उत्तम जीवन

यहोवाको सङ्‌गठनमा युवाहरूले उत्तम जीवन बिताउने थुप्रै सुअवसर पाउँछन्‌। भिडियो छलफल गर्न प्रश्नहरू प्रयोग गर्नुहोस्।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

नहेम्याहबाट सिक्न सकिने पाठ

नहेम्याहले साँचो उपासनाको पक्षमा खडा हुन देखाएको जोस कल्पना गर्न चित्र हेर्नुहोस्। (नहेम्याह १२-१३)

ख्रीष्टियन जीवन

सबैलाई स्मरणार्थ उत्सवको निम्तो दिनुहोस्

२०१६ को स्मरणार्थको नमुना प्रस्तुति। नयाँ व्यक्तिको चासो कायम राख्न दिइएको तरिका अपनाउनुहोस्।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

एस्तर परमेश्वरका जनहरूको पक्षमा खडा भइन्‌

परमेश्वरका जनहरूको पक्षमा खडा भएर एस्तरले देखाएको साहसबारे कल्पना गर्नुहोस्। (एस्तर १-५)