सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  नोभेम्बर २०१६

नोभेम्बर ७-१३

हितोपदेश २७-३१

नोभेम्बर ७-१३
 • गीत ८६ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • बाइबलले सुयोग्य पत्नीबारे बताउँछ”: (१० मि.)

  • हितो ३१:१०-१२—तिनी भरोसायोग्य हुन्छिन्‌ (w१५ १/१५ पृ. २० अनु. १०; w०० २/१ पृ. ३१ अनु. २; it-2-E पृ. ११८३)

  • हितो ३१:१३-२७—तिनी मेहनती हुन्छिन्‌ (w०० २/१ पृ. ३१ अनु. ३-४)

  • हितो ३१:२८-३१—तिनी प्रशंसा पाउन योग्यकी आध्यात्मिक व्यक्ति हुन्छिन्‌ (w१५ १/१५ पृ. २० अनु. ८; w०० २/१ पृ. ३१ अनु. ५, ८)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • हितो २७:१२—मनोरञ्जन छान्ने सम्बन्धमा चतुर भएको कुरा हामी कसरी देखाउन सक्छौं? (w१५-E ७/१ पृ. ८ अनु. ३)

  • हितो २७:२१—कसरी ‘प्रशंसाले मानिसको जाँच गर्छ’? (w११-E ८/१ पृ. २९ अनु. २; w०६ १०/१ पृ. ६ अनु. ७)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) हितो २९:११–३०:४

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • यस महिनाको प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्: (१५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। नमुना प्रस्तुतिको हरेक भिडियो देखाएपछि मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। प्रकाशकहरूलाई आफ्नो छुट्टै प्रस्तुति बनाउन प्रोत्साहन दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ८९

 • ‘तिनका पति सहरको मूल-ढोकामा लोकप्रिय हुन्छन्‌’: (५ मि.) एल्डरद्वारा भाषण।

 • स्थानीय आवश्यकता: (१० मि.) स्थानीय आवश्यकताको लागि कुनै विषय छैन भने वार्षिक पुस्तक-बाट सिकेको कुरा छलफल गर्नुहोस्। (yb१६-E पृ. ४०-४१)

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) kr अध्या. ३ अनु. १३-२२, पृ. ३६-३७ को चार्ट, पृ. ३८ को पेटी

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १०८ र प्रार्थना