सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | श्रेष्ठगीत १-८

शुलम्मेनी युवती—अनुकरण गर्नुपर्ने उदाहरण

शुलम्मेनी युवती—अनुकरण गर्नुपर्ने उदाहरण

शुलम्मेनी युवती कस्ता कुराले गर्दा यहोवाका उपासकहरूका लागि अनुकरण गर्नुपर्ने उदाहरण भइन्‌?

२:७; ४:१२

  • आफूले साँचो प्रेम गरेको व्यक्तिलाई तिनले धीरजी भई पर्खिन्‌

  • अरूले रोमान्टिक प्रेम सम्बन्ध बढाउने दबाब दिंदा तिनी झुकिनन्‌

  • तिनी नम्र, सुशील र पवित्र थिइन्‌

  • तिनको प्रेम सुन वा चापलुसीमा बिक्ने खालको थिएन

आफैलाई सोध्नुहोस्:

‘शुलम्मेनी युवतीको कुनचाहिं गुण म अझ राम्ररी अनुकरण गर्न सक्छु?’