सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  नोभेम्बर २०१६

नोभेम्बर २८-डिसेम्बर ४

श्रेष्ठगीत १-८

नोभेम्बर २८-डिसेम्बर ४
  • गीत १०६ र प्रार्थना

  • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

  • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) bh—यस किताबको परिचय दिन बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ? भिडियो प्रयोग गर्नुहोस्। (नोट: प्रदर्शनमा भिडियो नदेखाउनुहोस्।)

  • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) bh—सभाको निम्तो दिनुहोस्।

  • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. २९-३१ अनु. ८-९

ख्रीष्टियन जीवन