सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

नमुना प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति

हाम्रो भविष्य कस्तो होला?

प्रश्न: यो प्रश्नबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ, हाम्रो भविष्य कस्तो होला? यस्तै रहला वा परिवर्तन होला? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

बाइबल पद: प्रका २१:३, ४

अन्तमा: परमेश्वरले यो संसारलाई कसरी राम्रो बनाउनुहुनेछ भन्ने कुरा यो पर्चामा लेखिएको छ।

सत्य सिकाउनुहोस्

प्रश्न: बाइबलको यो भविष्यवाणी र अहिले हामीले देखिरहेको कुरा मेल खाँदैन र?

बाइबल पद: २ति ३:१-५

सत्य: बाइबलले अन्तको दिनबारे गरेको यो भविष्यवाणी अहिले पूरा भइरहेको छ। त्यसैले सुन्दर भविष्यबारे गरेको भविष्यवाणी पनि पूरा हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्छौं।

बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ? (भिडियो)

सुरुमा: जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ कहाँ पाउन सक्छौं भन्ने विषयमा एउटा छोटो भिडियो देखाउँदै छौं। [भिडियो देखाउनुहोस्।]

अन्तमा: परमेश्वरले संसारका सबै समस्या कसरी हटाउनुहुनेछ, त्यसबारे बाइबलमा लेखिएको कुरा यस किताबमा पाइन्छ। [बाइबलले सिकाउँछ किताब दिनुहोस्।]

मेरो प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति हेरेर आफ्नो प्रस्तुति बनाउनुहोस्।