• गीत १०७ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • ‘आऊ, हामी परमप्रभुको पर्वतमा उक्लेर जाऔं’: (१० मि.)

  • [यशैयाको परिचय भिडियो देखाउनुहोस्।]

  • यशै २:२, ३—“परमप्रभुको भवन बसालिएको पर्वत”-ले शुद्ध उपासनालाई सङ्‌केत गर्छ (ip-1-E पृ. ३८-४१ अनु. ६-११; पृ. ४४-४५ अनु. २०-२१)

  • यशै २:४—यहोवाका उपासकहरूले अब उप्रान्त युद्ध गर्न सिक्नेछैनन्‌ (ip-1-E पृ. ४६-४७ अनु. २४-२५)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यशै १:८, ९—सियोनकी छोरी कसरी “दाखबारीको छाप्रोजस्तै” भई? (w०६ १२/१ पृ. १२ अनु. ५)

  • यशै १:१८—यहोवाले यसो भन्नुको अर्थ के हो: “आऊ, हामी बसेर आफ्ना कुरा छलफल गरौं”? (w०६ १२/१ पृ. १३ अनु. १; it-2-E पृ. ७६१ अनु. ३)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यशै ५:१-१३

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • यस महिनाको प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्: (१५ मि.) “नमुना प्रस्तुति”-मा आधारित भएर छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। नमुना प्रस्तुतिको हरेक भिडियो देखाएपछि मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। प्रकाशकहरूलाई आफ्नो छुट्टै प्रस्तुति बनाउन प्रोत्साहन दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत १३९

 • स्थानीय आवश्यकता: (७ मि.) स्थानीय आवश्यकताको लागि कुनै विषय छैन भने वार्षिक पुस्तक-बाट सिकेको कुरा छलफल गर्नुहोस्। (yb१६-E पृ. ३२ अनु. ३ देखि पृ. ३४ अनु. १)

 • प्रचारकार्यमा अझै उन्नति गर्ने—‘परमेश्वरको प्रेम’ किताब चलाएर मन छुने तरिकामा सिकाउनुहोस्”: (८ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। यो महिना बाइबल अध्ययन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई सेवा स्कुल किताबको पृष्ठ २६१-२६२ मा भएको बुँदा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्।

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) kr अध्या. ५ अनु. १-९

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १५४ र प्रार्थना

  नोट: पहिला एक चोटि धुन सुन्नुहोस् अनि सबै मिलेर नयाँ गीत गाउनुहोस्।